Til toppen

Brannbil - klasse C1

Sorter

Lett brannbil til Stord

Vi gratulerer Stord brann og redning med en ny lett brannbil med Rosenbauer UHPS® XL slokkeanlegg bygget på Sprinter 519 4x4

Lett brannbil til Sel Brann- og redningsvesen

Vi gratulerer Sel brann- og redningsvesen med ny lett brannbil med Rosenbauer høytrykks slokkeanlegg og Weber batteriverktøy på Sprinter 519 4x4

Lett brannbil til Gloppen brann og redning

Vi gratulerer Gloppen brann og redning med ny lett brannbil med Rosenbauer UHPS XL høytrykks slokkeanlegg på Sprinter 519 4x4

Beredskapsbil til Industrivernet på Herøya

Vi gratulerer Avarn Security, som driver industrivernet på Herøya i Porsgrunn, med ny beredskapsbil utrustet på Sprinter 519/43 KA 4x2

Redningsbil til Larvik Brannvesen

Vi gratulerer Larvik Brannvesen med ny redningsbil med Rosenbauer slokkeanlegg på Sprinter 519 4x4

Lette brannbiler til Ringerike brann og redning

Vi gratulerer Ringerike brann og redning med to lette brannbiler med Rosenbauer UHPS® slokkeanlegg på Sprinter 519 4x4

Lett brannbil til Bindal brann og redning

Vi gratulerer Bindal brann og redning med ny lett brannbil med Rosenbauer høytrykks slokkeanlegg på Sprinter 519 4x4

Lett brannbil til Brønnøy brann og redning - Vevelstad stasjon

Vi gratulerer Brønnøy brann og redning (Vevelstad) med ny lett brannbil med UHPS® slokkeanlegg på Sprinter 519 4x4

Lett brannbil Lunner - Gran

Lunner - Gran brann og redning har fått enda en ny lett brannbil med UHPS® slokkeanlegg på Sprinter 519 4x4