Til toppen

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen angir retningslinjene våre og beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og om besøkende på våre hjemmesider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen. Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven.

Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse og epostadresse.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig finner du helt nederst i denne personvernerklæringen.

HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Når du er kunde hos oss lagrer vi din kontaktinformasjon (inkludert navn, tittel, telefonnummer og epostadresse).

Vi lagrer også epost og annen skriftlig kommunikasjon vi mottar fra deg, inkludert tilbakemelding du gir oss vedrørende kundeforholdet ditt, vårt tjenestetilbud, vår kundeservice eller liknende.

Dersom vi mottar opplysninger fra deg i forbindelse med at du samtykker til å delta i noen av våre spørreundersøkelser eller konkurranser, motta nyhetsbrev og oppdateringer, eller delta i liknende aktiviteter, lagrer vi disse opplysningene.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN – HVA OPPLYSNINGENE BRUKES TIL

Opplysninger vi mottar fra deg, lagres først og fremst for å kunne administrere kundeforholdet ditt og levere deg tjenestene du får fra oss. Dette omfatter bl.a. kommunisere med deg i forbindelse med ditt kundeforhold og gi deg nødvendig hjelp og nyttig informasjon.

HVOR LENGE OPPLYSNINGENE OPPBEVARES

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år. Kontaktopplysningene har vi behov for å lagre så lenge du er kunde hos oss (og en viss periode etter dette bl.a. for å kunne yte deg best mulig service dersom du velger å komme tilbake til oss), mens vi for andre typer opplysninger (f.eks. eposter og chat logg fra dialog med kundeservice) kan ha et kortere lagringsbehov.

HVORDAN VI BESKYTTER OPPLYSNINGENE

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

I forbindelse med eventuell omorganisering, restrukturering, fusjon, salg eller annen overføring av eiendeler, overfører vi opplysninger, inkludert personopplysninger, forutsatt at mottakeren godtar å respektere dine personopplysninger på en måte som er forenlig med personvernerklæringen vår.

Når vi i delingsprosessen overfører personopplysninger til land utenfor EØS og andre regioner med omfattende lover for beskyttelse av personopplysninger, sørger vi for at opplysningene er overført i overensstemmelse med denne personvernerklæringen og som tillatt ved gjeldende lover angående beskyttelse av personopplysninger.

GURUSOFT - DATABEHANDLER OG PROGRAMVARELEVERANDØR

Klikk her for å se "Systemside - personopplysninger og GDPR" fra Gurusoft.

KONTAKTOPPLYSNINGER

For spørsmål som gjelder personvernerklæringen eller bruk av personlig informasjon, informasjonskapsler eller lignende teknologi, kan du kontakte oss på e-postadressen post@egenes.as. Du kan også benytte følgende kontaktopplysninger:

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1-3
4405 Flekkefjord
Telefon: +47 38 32 08 00

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 03.02.2023