Til toppen

Åpenhetsloven

Egenes Brannteknikk AS forplikter seg til å fremme bærekraft både økonomisk, miljømessig og sosialt.

Som et ledd i dette er vi også forpliktet til å følge Åpenhetsloven. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative påvirkninger av menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og større virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og er avgiftspliktige til Norge.

Disse virksomhetene skal etter loven gjennomføre aktsomhetsvurderinger, og offentliggjøre resultatene av disse vurderingene. Virksomhetene har også plikt til å gi informasjon til allmennheten på forespørsel.

Din forespørsel kan sendes på e-post til: post@egenes.as, med tittelen “Innsyn – Åpenhetsloven”.