Til toppen

Moussol FF 3/6% F-5 #7942

Produktnummer: VM112106
Fra:

inkl. mva.

Last ned datablad

Fluorinfri skumvæske for væskebranner

Ny miljøvennelig, universal alkoholresistent fluorfri skumvæske for brannslukking!

Beskrivelse
MOUSSOL-FF 3/6 er et alkoholresistent fluorfri skumvæske for brannslukking.
Skumvæsken er basert på spesielle overflateaktive stoffer, polymerfilm dannende, co-overflateaktive stoffer I tillegg til skumstabilisatorer og frostvæske som delvis er laget av dyrkede råmaterialer.

Egenskaper
MOUSSOL-FF 3/6 I er et pseudoplastisk produkt som er stabilt mot både polare (vannblandbare) og ikke polare hydrokarboner I tillegg til blandinger av begge.
MOUSSOL-FF 3/6 har svært god skummingsegenskaper og kan også brukes til å produsere medium ekspansjonsskum. På polare hydrokarboner, former polymer film effektivt og hindrer nedbryting av skummet.

Anvendelse
MOUSSOL-FF 3/6 brukes med alle mobile og faste utstyr og anlegg for generering av tungt- og mellomskum, spesielt for brannbekjemping av branner i skumnedbrytende produkter, f.eks. alkoholer, ketoner, estere, etc. Innblandingsraten er 3% for branner i ikke-polare og 6% for branner i polare, skumnedbrytende hydrokarboner.
Kjemikaliesøl bør dekkes av skum for å hindre emisjon. Skumteppet demper fordamping av væsken og hindrer mulig antenning.
For å oppnå optimal slukkeeffekt, bør branner i polare væsker slukkes med forsiktig påføringsmetode, f.eks. med svanehals.
Pumpe støttet innsuging kan være å anbefale. I tillegg til springvann kan MOUSSOL-FF 3/6 også brukes sammen med sjø- og brakkvann, i tillegg til behandlet industrivann.

Blandbarhet med andre skumvæsker
Ved omgående bruk kan MOUSSOL-FF 3/6 blandes med andre tilsvarende skumvæsker, uavhengig av innblandingsrate. Eksisterende lager av MOUSSOL-FF 3/6 må ikke blandes med andre produkter.
Blandbarhet med andre brannslukkende skumvæsker
MOUSSOL-FF 3/6 skumvæske er kompatibel med alle andre lett ekspanderende skumvæsker.
Blandbarhet med pulver
MOUSSOL-FF 3/6 er egnet for kombinert bruk sammen med skumkompatible pulver.

Lagring
MOUSSOL-FF 3/6 kan lagres over lengre tid I forseglet originalbeholder og I korrosjonsbestandig plast- eller rustfrie ståltanker. Temperaturer opp til +50°C påvirker ikke kvaliteten; heller ikke midlertidig frysing ved temperaturer under spesifisert frysepunkt.

Godkjenning
MOUSSOL-FF 3/6 er offisielt godkjent for klasse A + B branner inkludert tungt- og mellomskum anvendelse på polare og ikke polare løsemiddelbranner I henhold til DIN EN 1568 Del 1, 3, og 4.
Godkjenning nr.: SP-32/08
Ytelsesklasse: IIIB/IIID EN1568-3
IA/IB EN1568-4