Til toppen

Rammeavtale for levering av brannbiler til Salten Brann IKS

19. desember inngikk vi rammeavtale for levering av nye brannbiler til Salten Brann IKS.

Rammeavtale for levering av brannbiler til Salten Brann IKS

Signering av avtalen en ble foretatt på den nye brannstasjonen på Fauske, og fra oss deltok Bjørn og Stein Egenes.

Rammeavtalen om anskaffelse av nye brannbiler til Salten Brann IKS har en verdi på opp til 70 millioner kroner og en varighet på inntil 4 år. Totalt vil det bli anskaffet 10 brannbiler og 6 nødvendige støtte-kjøretøy over en fire-års periode.

Vi er meget stolt av å bli valgt som leverandør av hele spekteret av brannbiler til Salten, fra de små fremskutte enheter til de største og tyngste brannbilene. Avtalen har kommet i stand gjennom en omfattende anbudsprosess der vårt team av fagfolk innen salg og service har gjort en kjenmpejobb med spesifisering, presentasjon og kalkyle. Avtalen omfatter i tillegg til levering også en komplett pakke for service og oppfølgening.