Til toppen

Kvalitet og miljø

Vårt kvalitet- og miljøstyringssytem er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015. Dette gir våre kunder trygghet om at vi leverer produkter og tjenester av høy kvalitet, samtidig som vi ivaretar miljøet. Vi er forpliktet til å opprettholde og kontinuerlig forbedre vårt kvalitet- og miljøstyringssystem for å sikre at vi møter og innfrir forventninger fra kunder, samarbeidspartnere og samfunnet ellers.


Vi er sertifisert som Miljøtårnbedrift

Sertifisørens vurdering

Egenes Brannteknikk har vært ISO 14001 sertifisert siden 2015, og er vel innforstått med dokumentasjon av miljøprestasjoner.

De har en meget god forankring i ledelsen, og svært god oppfyllelse av kriteriene for styring, med nøye tilpassede kvalitetssystemer.

De har informasjon på sin hjemmeside om sitt arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø, og god oppfyllelse av systemkriteriene og opplæring.

Egenes Brannteknikk har meget gode systemer for å ivareta et godt arbeidsmiljø, og svært gode rutiner for å sikre miljøvennlige innkjøp. Særlig substitusjonsvurderinger er godt over middels ivaretatt, og transport gjøres så miljøvennlig som mulig.

Avfalls- og ombruksystemet og avfallshåndteringen er meget bra, og de har svært gode rutiner for ombruk av særlig aluminium og polypropylen i overbygg. Virksomhetens utslipp til vann er meget betryggende og godt dokumentert.Vi er sertifisert for kvalitet etter NS-EN ISO 9001:2015

"ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet" er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Standarden understreker viktigheten av kundekrav, kvalitet og kontinuerlig forbedring. Vi er sertifisert for miljø etter NS-EN ISO 14001:2015

Alle bedrifter har en påvirkning på det ytre miljøet. Den internasjonale standarden for miljøledelse (ISO 14001:2015 - Environmental Management System) setter fokus på hvordan man kan redusere denne belastningen.Vi er medlem av returordning for emballasje - Grønt Punkt

Vi er medlem av den nasjonale returordningen for emballasje - Grønt PunktVi har godkjenning som påbyggerverksted

Vi er godkjent påbyggerverksted  av Statens Vegvesen. Vi er godkjent lærebedrift av Agder Fylkesommune

Vi er godkjent lærebedrift og har alltid lærlinger ansatt hos oss.