Til toppen

Sertifiseringer


Påbyggerverksted

Vi er godkjent påbyggerverksted  av Statens Vegvesen. ISO 9001

"ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet" er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Standarden understreker viktigheten av kundekrav, kvalitet og kontinuerlig forbedring. ISO 14001

Alle bedrifter har en påvirkning på det ytre miljøet. Den internasjonale standarden for miljøledelse (ISO 14001:2015 - Environmental Management System) setter fokus på hvordan man kan redusere denne belastningen.Lærebedrift

Vi er godkjent lærebedrift og har alltid lærlinger ansatt hos oss.