Til toppen

Kvalitet og miljø

Vårt kvalitet- og miljøstyringssytem er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015. Dette gir våre kunder trygghet om at vi leverer produkter og tjenester av høy kvalitet, samtidig som vi ivaretar miljøet. Vi er forpliktet til å opprettholde og kontinuerlig forbedre vårt kvalitet- og miljøstyringssystem for å sikre at vi møter og innfrir forventninger fra kunder, samarbeidspartnere og samfunnet ellers.


Kvalitet NS-EN ISO 9001:2015

"ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet" er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Standarden understreker viktigheten av kundekrav, kvalitet og kontinuerlig forbedring. Miljø NS-EN ISO 14001:2015

Alle bedrifter har en påvirkning på det ytre miljøet. Den internasjonale standarden for miljøledelse (ISO 14001:2015 - Environmental Management System) setter fokus på hvordan man kan redusere denne belastningen.Returordning for emballasje - Grønt Punkt

Vi er medlem av den nasjonale returordningen for emballasje - Grønt PunktPåbyggerverksted

Vi er godkjent påbyggerverksted  av Statens Vegvesen. Lærebedrift

Vi er godkjent lærebedrift og har alltid lærlinger ansatt hos oss.