Til toppen

Moussol APS LV 1/3 - 25l

Produktnummer: RN111204

inkl. mva.

Last ned datablad

Alkoholresistent lav viskositets skumvæske

MOUSSOL – APS LV er et nylig utviklet, alkoholresistent AFFF skumkonsentrat for brannslukking med lav viskositet (samme som vanlig AFFF) uten tilsetning av polymerer. Den er basert på spesielle overflateaktive stoffer som danner vannfilm og co-tensider i tillegg til skumstabilisatorer og antifryse stoffer som er delvis laget av gjenvunnede råmaterialer og er svært miljøvennelig.
Egenskaper
MOUSSOL – APS LV er utviklet for lavt og medium ekspandert skumpåføring på polare og ikke-polare brennbare væsker. Fluortensider danner vannfilm på ikke-polare hydrokarboner hvor også fluor-polymerfilmen som formes på polare væsker effektivt hindrer nedbryting av skummet. Produktet sikrer rask og sikker slukking ved at filmdanning hindrer retenning og utvikler et stabilt skum som er gasstett og motstår flamme og varmestråling.
Preventivt kan MOUSSOL – APS LV brukes til å dekke utslipp av flyktige væsker. Skumteppet forhindrer fordamping og hindrer således utslipp av brennbare og giftige gasser. Dermed reduseres brannfaren og faren for miljøskader betraktelig
Fysiske og Tekniske data

Anbefalt innblanding: 3% for tungt og mellomskum påført på polare, svært polare og ikke-polare hydrokarboner, altså 3% på rene alkoholder, 1% tilstrekkelig på bensin.

Skum ekspansjon, avhengig av utstyr og vanntrykk:
Tungtskum: 6 til 15 ganger
Mellomskum: inntil 100 ganger

Skumstabilitet, avhengig av utstyr og vanntrykk 50% vanndreneringstid:
Tungtskum ca. 20 minutter
Mellomskum ca. 10 minutter

Tetthet ved 20°C: 1,055 ± 0,02 kg Frysepunkt: -15°C
Surhet ved 20°C: pH 6,5 - 8,5
Avfall: Ingen
Sprede koeffisient:< 3mN/m
Viskositet: 0°C < 60 mm2/sec.(samme som AFFF) -15°C < 200 mm2/sec.
Miljøvennelighet: MOUSSOL – APS LV er fysiologisk ufarlig og lett nedbrytbart.