Til toppen

Strømtilførsel

Strømkilder 

Sorter

RETTBOX, Inntak m/luft, 400V, 32A

Kraft- og trykkluftforsyningssystem for brannbiler. Egnet for 440 V inngang, og trykkluft opp til maks. 13 bar. Automatisk utkastingsmekanisme ved start av kjøretøyet.
RN019242

RETTBOX Kabel + kontakt m/luft, 400V, 32A, 4 meter

Kraft- og trykkluftforsyningssystem for brannbiler. Egnet for 440 V inngang, og trykkluft opp til maks. 13 bar. Automatisk utkastingsmekanisme ved start av kjøretøyet.
RN018847

RETTBOX Kabel + kontakt m/luft, 400V, 32A - 8 meter

Kraft- og trykkluftforsyningssystem for brannbiler. Egnet for 440 V inngang, og trykkluft opp til maks. 13 bar. Automatisk utkastingsmekanisme ved start av kjøretøyet.
RN023464

RETTBOX Kabel + kontakt m/luft, 400V, 32A - 12 meter

Kraft- og trykkluftforsyningssystem for brannbiler. Egnet for 440 V inngang, og trykkluft opp til maks. 13 bar. Automatisk utkastingsmekanisme ved start av kjøretøyet.
RN023463

RETTBOX, Inntak m/luft, 230V, 20A

Kraft- og trykklufttilførselssystem for brannbiler med selvlukkende lokk. Egnet for tilførsel av 250 V, samt trykkluft opp til maks. 13 bar. Automatisk utkastingsmekanisme ved start av kjøretøyet.
RN019418

RETTBOX Kabel + kontakt m/luft, 230V, 20A - 4 meter

Strøm- og trykklufttilførselssystem for brannbiler med selvlukkende deksel. Egnet for innmating av 250 V og trykkluft opp til maks 13 bar. Automatisk utkastingsmekanisme ved start av kjøretøyet.
RN019419

RETTBOX Kabel + kontakt m/luft, 230V, 20A - 8 meter

Strøm- og trykklufttilførselssystem for brannbiler med selvlukkende deksel. Egnet for innmating av 250 V og trykkluft opp til maks 13 bar. Automatisk utkastingsmekanisme ved start av kjøretøyet.
RN024078

RETTBOX Kabel + kontakt m/luft, 230V, 20A - 12 meter

Strøm- og trykklufttilførselssystem for brannbiler med selvlukkende deksel. Egnet for innmating av 250 V og trykkluft opp til maks 13 bar. Automatisk utkastingsmekanisme ved start av kjøretøyet.
RN022740

RTE PS 2 Power Station

Mobil 2 kW batteribank
RO319520