Til toppen

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

Vi har siden 2015 vært miljøsertifisert etter den internasjonale standarden ISO14001:2015, men har nå utvidet med den nasjonale sertifiseringen som Miljøfyrtårnbedrift.

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

6. juli 2023 vil være enda en merkedag i bedriftens historie. Ordfører i Flekkefjord, Thorbjørn Klungland, kom på besøk for å overrekke diplom og plakett som bevis på at vi nå er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

Vi har alltid hatt fokus på miljø, og har eksempelvis hatt omfattende kildesortering i bedriften siden oppstarten for 30 år siden. 

Ved flytting fra Drangeid til Nulandsvika i 2004 ble det installert luft/vann varmepumpe og varmegjenvinning for å redusere energibehovet. Og nybygget, som ble åpnet i 2012, ble også bygget med tanke på miljø, med miljøvennlig oppvarming med vann/vann varmepumpe med høy virkningsgrad, som tar varme fra den den lokale innsjøen (Selura) for oppvarming om vinteren, og naturlig kjøling med vann fra samme innsjø om sommeren.

Bedriften er medlem av returordninger for emballasje (Grønt punkt) og elektroavfall (RENAS) og har hatt miljøsertifisering med årlig revisjon i henhold til den internasjonale miljøstandarden ISO14001 siden 2015. Ved årsskiftet 2022/2023 bestemte bedriften seg for å bli Miljøfyrtårnbedrift med sertifisering i henhold til stiftelsens regelverk. Vår leder for miljø og kvalitet, Astrid Bakken Hansen, tok utfordringen og ledet arbeidet frem til sertifisering på rekordtid på en fremragende måte, slik at bedriften kunne oppnå sertifisering innen halvåret var omme.

Vi har nå nådd målet om sertifisering, men arbeidet med å skape et stadig bedre miljø, intern og for omgivelsene, fortsetter.

Sertifisørens vurdering

Egenes Brannteknikk har vært ISO 14001 sertifisert siden 2015, og er vel innforstått med dokumentasjon av miljøprestasjoner.

De har en meget god forankring i ledelsen, og svært god oppfyllelse av kriteriene for styring, med nøye tilpassede kvalitetssystemer.

De har informasjon på sin hjemmeside om sitt arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø, og god oppfyllelse av systemkriteriene og opplæring.

Egenes Brannteknikk har meget gode systemer for å ivareta et godt arbeidsmiljø, og svært gode rutiner for å sikre miljøvennlige innkjøp. Særlig substitusjonsvurderinger er godt over middels ivaretatt, og transport gjøres så miljøvennlig som mulig.

Avfalls- og ombruksystemet og avfallshåndteringen er meget bra, og de har svært gode rutiner for ombruk av særlig aluminium og polypropylen i overbygg. Virksomhetens utslipp til vann er meget betryggende og godt dokumentert.